3p东京热福利

3p东京热福利

用茗子研末吹入鼻中,至愈而止。配生地黄、炙甘草、竹叶,治心热尿赤。

配赤小豆、绿豆末,醋调涂痘后毒。配白芨,治金疮出血。

小热外泄,不致内动真火,俾精窍常闭,而漏泄之害自除,车前所以治遗泄也。 内容:甘、苦、微寒。

中其毒者,以生绿豆研汁,饮二三升解之。配茶清,治大小便血。

虚寒者用之,泄泻不止。吐膈上风热痰涎,除周身湿热蛊毒。

表虚有汗者禁用。 掺金疮、跌扑损伤、犬咬至死者。

Leave a Reply