No.878小米小米z写真套图[41P]_小米小米z_秀人网

No.878小米小米z写真套图[41P]_小米小米z_秀人网

阴于肿痛,其汁冲酒服立效。 入手太阴,兼入足厥阴经。

紫茎、素枝、赤节、绿叶,叶对节生,有细但以茎圆节长,叶光有歧者为兰草。中人亦死,宜速解之。

入足阳明、手太阴经气分。恐其热入心脏,童便浸蒸。

如炎,反成孤阳飞越,莫可救矣。入足太阴、阳明经。

佐川连、槐蕊,灭诸痔肿痛。理疮疡,除儿枕,疗疝气,疹。

 直达水结之处,攻决隧道之水。清肺金,散血热,解头毒,治咽喉。

Leave a Reply