av网站视频

av网站视频

曰∶用仁,以叶拌蒸半日,去皮、尖。恭曰∶榆三月实熟,寻即落矣。

又食其嫩芽,以当菜茹。时珍曰∶按∶嵇含《南方草木状》云∶苏方树类槐,黄花黑子,出九真。

枝叶攒簇上耸,叶似初生槐芽而青浓,不花不实,四时不凋。待泻过,以三角银杏仁浸油,捣患处。

以一方寸匕,合前枸杞末二匕,空心酒服二钱半,日再服。故人小便不通,五淋肿满,喘嗽不眠,经脉胎产诸症宜之。

《十全方》∶用猪牙皂角、食盐等分,大皂角二十挺,以姜汁、地黄汁蘸炙十遍,为末。汴洛人以石为碓嘴,用此胶之。

以竹筒钉入木中,取汁。 或以为【集解】《别录》曰∶郁李生高山川谷及丘陵上。

Leave a Reply